Miten luot viisauskulttuurin yritykseesi?Tämä tuskin on ensimmäinen akateeminen juttu coachauksesta suomeksi.

Melko varma olen silti siitä, että tämä on ensimmäinen tulevaisuudentutkimusta ja uskontotiedettä yhdistävä artikkeli aiheesta.

Kirjoitimme yhdessä Turun yliopiston uskontotieteen professori Matti Kamppisen kanssa erikoisnumeron systeemiajattelusta, henkisyydestä ja viisaudesta. Julkaisu on nimeltään Approaching Religion. Se on vertaisarvioitu lehti, jota julkaisee Åbo Akademin primus inter pares, Donner-instituutti.

Toimitimme erikoisnumeroon artikkeleja amerikkalaisajattelija Ken Wilberin ajatusten pohjalta. 

Niiden ydin voidaan tiivistää yhteen lauseeseen.

Näin:

Tulevaisuudessa tarvitaan, erityisesti ja ensisijaisesti, kokonaisuuden näkemisen taitoa.
Johtajuuden näkökulmasta kannattaa lukea yhdessä Matti Kamppisen kanssa kirjoittamani juttu. 

Sen otsikko on, vapaasti suomennettuna: "Viisauskulttuuria luomassa – Integral Coaching käytännön sovelluksena tulevaisuuden ennakoinnista johtajuuden kehittämisessä".

Juu, tiedän.

Akateemiset otsikot pakkaavat vähän olemaan tuollaisia.