Miten parantaa vuorovaikutustaitoja?

Ansaitsin hiljattain miinus kympin.

Gay ja Kathlyn Hendricksin kehittämä taulukko mittaa avoimuutta oppimiselle. Openness-to-Learning Scalea käytetään paljon työelämässä. Se onkin sangen hyödyllinen - ja lahjomaton - mittari omien törttöilyjen tutkimiselle.

Taulukko ulottuu miinus kymmenestä plus kymmeneen. Pakkasen puolella oleva käyttäytyminen kuvastaa asennetta, jossa tilanteesta ei todellakaan haluta oppia mitään. Mitä enemmän ollaan miinuksella, sen selkeämmin defenssit puskevat pintaan.

Plussan puolella ollaan silloin kun osoitetaan tavalla tai toisella halu oppia uutta. Plus ykköseen riittää avoimuutta ilmaiseva kehon asento; plus viitosen kohdalla kyetään kuuntelemaan avoimesti ja summaamaan toisen sanomia asioita ilman omaa mielipidettä; plus kympin saa kun toteuttaa opittua (kirjaamalla suunnitelmia tai pyytämällä tukea oman toiminnan seurantaan).

Hendricksien taulukon keskivaiheella on vielä tärkeä taitepiste. Miinuksen ja plussan välissä on avainteko, jonka avulla omaa vuorovaikutusta voi kehittää rakentavampaan suuntaan. Tuo avainteko on samalla hyvin universaali ja filosofinen askel. Se on valinta, jossa sitoudutaan ihmettelemään puolustautumisen sijaan.  Millainen muutos työpaikalla tai henkilökohtaisissa suhteissa tapahtuisikaan, jos aidosti kykenisimme elämään ihmetyksen asenteen kanssa!

Oli miten oli, oman kymppini sain kun ensin äkämystyttyäni jostain olemattomasta (-8, toisen syyttäminen) nousin ylös sijoiltani ja lampsin ulos rauhoittumaan (-10, kohtauksen tekeminen tai äkillinen poistuminen paikalta). Parempi se kuin kurkkuun käyminen, mutta ei kovin oppimishaluista kuitenkaan.

Asiasta kirjoittaminen päiväkirjaan - joka on muuten Barrett Brownin tutkimuksen mukaan yksi kolmesta asiasta, jota pitkälle kehittyneet johtajat tekevät erotuksena muista - auttoi onneksi näkemään miten tilanteessa on erikseen syy, viritys ja laukaisu. Usein syy juontuu jostain hyvinkin kaukaa; viritys voi tapahtua päivän tai kuukauden mittaan; laukaisijana voi olla sinänsä täysin viaton tilanne, sanonta tai tapahtuma. Näin minunkin tapauksessani. Pahoittelut on kuitenkin jo suoritettu ja rauha jälleen maassa. (Oman toiminnan pahoitteleminen on muuten ollut itselleni todella vaikeaa. Onneksi voin sanoa kehittyneeni siinä melko paljon vuosien mittaan. Se on yksi tehokkaimmista tavoista puhdistaa ilmaa, pyytämällä yksinkertaisesti anteeksi.)

Vuorovaikutustaitojen parantamiseen Hendricksien taulukko on oivallinen apuväline. Sen avulla omaa toimintaa voi monitoroida ja halutessaan vaikka pisteyttää. Eräs toimitusjohtaja innostui ideasta niin, että tulosti taulukon työpöytänsä viereen muistuttajaksi.

Mikäs siinä.

Tässä vielä taulukko suomennettuna:

-10 Kohtauksen aiheuttaminen tai äkillinen poistuminen tilanteesta.
-9   Hyökkäys tai uhkaus viestijää kohtaan, suullisesti tai muuten.
-8   Toisen ihmisen tai tilanteen syyttäminen.
-7   Oikeamielinen suuttumus; todisteiden vaatiminen vihamielisesti.
-6   Syyn etsiminen viestin välittämisen tavasta.
-5   Vetäytyminen hiljaisuuteen, ärtyminen, turhautuminen, herkkänahkaisuus.
-4   Oman toiminnan tai olemuksen oikeuttaminen.
-3   Toisen sanomisen tulkinta hyökkäyksenä.
-2   Selittely siitä, miten toinen on ymmärtänyt asian väärin.
-1   Kohteliaan ulkoisen kiinostuksen osoittaminen samalla kun on sisäisesti kiinni omassa kannassa ja/tai oman puolustuksen harjoittelu mielessä.

Avainsiirymä - ihmettelyn valitseminen puolustautumisen sijaan: sitoutuminen oppimiseen

+1   Avoimen asennon ottaminen.
+2   Aidon uteliaisuuden osoittaminen asiaa kohtaan.
+3   Avoin ihmettely tilanteen suhtten.
+4   Arvostuksen osoittaminen viestijää ja viestiä kohtaan huolimatta tavasta, jolla se on esitetty.
+5   Avoin kuuntelu (kyky summata toisen sanoma asia ilman omia kommentteja).
+6   Informaation ja esimerkkien pyytäminen asiasta.
+7   Ääneen ajatteleminen, uusien mielleyhtymien tekeminen asiasta.
+8   Täyden vastuun otttaminen asiasta ja saaduista tuloksista.
+9   Aidon innostuksen osoittaminen ja tunteminen tilanteen mahdollisuuksista.
+10  Toteuttaminen (toiminnan suunnittelu, tuen pyytäminen seurantaa varten).


PS. Plussalla oleminen voi alkuun tuntua epäaidolta ("Ai sä ajattelet noin? Kerro lisää!"), mutta harjoituksen myötä se alkaa olla luontevampaa. On syytä muistaa, että aseikon lämmin pää kertoo kiinnostuksesta elämää ja omaa itseä kohtaan - filosofisesta asenteesta ihmisenä olemiseen, jota tietenkin meidän kaikkein on treenattava. Ja tämänkaltaista asennetta itsessään kehittävä ihminen on, mielestäni, aidosti rikas.