Miten ymmärtää itseään enneagrammin avulla: Osa 9 - Tyynelä

Taivaisen kirjasta:

Tyynelää motivoi tarve pitää yllä rauhaa ja harmoniaa, liittyä toisiin ja välttää yhteenottoja. Hän on reilu ja oikeudenmukainen toisia kohtaan, joustaa ja hyväksyy toiset sellaisina kuin he ovat. Hän osaa ilmaista vaikeita ja koviakin tosiasioita tyynesti ja rauhallisesti niin, että toisten on helppoa kuulla ja vastaanottaa. Hänen ei tarvitse olla tähti tai keskipiste; riittää, että hän rakentaa yhteistyötä omalla tavallaan. Hän jää helposti huomaamattomaksi ja toisten varjoon. Hän sopeutuu joskus liikaakin. Koska Tyynelät omaksuvat paljon toisten tyylien ominaisuuksia, heitä on hyvin monenlaisia, hellästä ja lempeästä hyvinkin itsenäiseen ja voimakkaaseen…Hän saattaa myös olla…itsepäinen, hajamielinen, omissa maailmoissaan, tuomitseva, epävarma ja apaattinen.

Tyynelä on rauhallisuuden ja diplomatian perikuva, jonka on vaikea kuvitella suuttuvan. Tyynelän sudenkuoppa on laiskuus, joka ilmenee viivyttelynä, asioiden lykkäämisenä ja aloitekyvyttömyytenä.

Kun Tyynelä kasvaa kohti omia kehitysmahdollisuuksiaan, laiskuus vaihtuu Tyynelän syvään viisauteen, joka on Ichazon mukaan:

Tietoisuus siitä, että vaikka todellisuutta hallitsevat lainalaisuudet ovatkin objektiivisia, ne eivät ole kylmiä, koska maailmankaikkeuden lait johtavat vääjäämättä orgaanisen elämän luomiseen, ja Elämä itse kaikkien luonnonilmiöiden lailla täyttää maailmankaikkeudessa olevaa tarkoitusta. Kun mielen sanallistamismekanismi on tuhottu, rakkaus, mielen luonnollinen tila, ilmaantuu. Rakkaus alkaa sillä hetkellä kun ihminen katsoo luomakuntaa ja toteaa: ’Kiitos, Jumala’. Kaikki ihmiset kokevat jossain määrin näin, yksikään eläin ei voi kokea mitään tämänkaltaista. Vain ihminen voi kokea, että kaikki on peräisin Jumalasta.

Tyynelän viisaus on rakkaus ja siitä seuraava ominaishyve on rakkauden motivoima toiminta.

Olitpa sitten itse Tyynelä, hänen esimiehensä, alaisensa tai kollegansa, muista tämä: hyväksy Tyynelän tarve ottaa asiat rauhalliseen tahtiin, ja haasta hänen käsityksensä tuon tarpeen lähtökohdista, jotta Tyynelä voi kasvaa kohti ominaishyvettään.

  • Tyynelän tunnuspiirteet: rauhanrakentaja, mukailija, viipyilijä
  • Tyynelän sudenkuoppa: laiskuus
  • Tyynelän viisaus: rakkaus
  • Tyynelän ominaishyve: toiminta


Harjoitus T: Yhteistyö vs. mukautuminen

Tarkkaile taipumustasi mukautua ja antaa periksi toisten suunnitelmille, valinnoille tai tarpeille. Miten tämä vaikuttaa sitoutumisen tunteeseesi? Mitä pelkäät tapahtuvan, jos pidät kiinni omasta näkökulmastasi? Onko mahdollista sovittaa molemmat tarpeet tai näkökulmat yhteen?