Miten ymmärtää itseään enneagrammin avulla: Osa 6 - Turvanen

Taivaisen kirjasta:

Turvasta motivoi tarve varmistaa ja turvata. Ymmärtääkseen tätä enneagrammityyliä on hyvä tietää, että on kahdenlaisia Turvasia. Turvanen voi joko rohkeasti kulkea pelkoa päin tai antaa pelon ohjata häntä valitsemaan tuttuja ja turvallisia asioita ja välttämään uusia kokemuksia ja haasteita. Pelkoa päin kulkeva Turvanen ottaa härkää sarvista ja pyrkii kohtaamaan pelkonsa esimerkiksi vaarallisten harrastusten parissa. Pelon ohjaama turvanen on hyvin varovainen ja epäröivä…Turvanen kyseenalaistaa ja varmistelee asioita…Hänestä on tärkeää, että on säännöt, joita noudatetaan…Turvanen on huono ottamaan vastaan kiitosta, koska hän epäilee, ettei se ole aitoa…Hän on joko auktoriteetteja vastustava tai sitten ehdottomasti heitä tukeva ja heihin luottava. Turvanen saattaa olla myös kontrolloiva, joustamaton, kärttyisä ja ylivalpas.

Turvanen on luotettavan ja lojaalin ystävän tai perhenisän/-äidin arkkityyppi. Turvasen sudenkuoppa on pelko, joka ilmenee joko haluttomuutena ottaa riskejä tai, kääntäen, syöksymisenä suoraan niitä päin.

Kun Turvanen kasvaa kohti omia kehitysmahdollisuuksiaan, pelko vaihtuu Turvasen syvään viisauteen, joka on Ichazon mukaan:

Tietoisuus siitä, että maailmankaikkeus on itseään säätelevä mekanismi, joka toimii tasapainotilassa, ja niin kauan kun tätä tasapainoa sääteleviä objektiivisia lakeja kunnioitetaan, ihminen elää harmoniassa Todellisuuden kanssa, ja kasvaa kohti omaa henkilökohtaista täyttymystään. Usko on pyhä idea, ei uskomus. Kyse on varmuudesta, että jokaisella ihmisellä on Jumalalta peräisin oleva ja Jumalalle kuuluva perusolemus.

Turvasen viisaus on siis pyhä usko ja siitä seuraava ominaishyve on rohkeus.

Olitpa sitten itse Turvanen, hänen esimiehensä, alaisensa tai kollegansa, muista tämä: hyväksy Turvasen tarve varmistella, ja haasta hänen käsityksensä tuon tarpeen lähtökohdista, jotta Turvanen voi kasvaa kohti ominaishyvettään.

  • Turvasen tunnuspiirteet: kyseenalaistaja, uskollinen, varmistaja
  • Turvasen sudenkuoppa: pelko
  • Turvasen viisaus: usko
  • Turvasen ominaishyve: rohkeus


Harjoitus Q: Varmuutta etsimässä

Huomioi tarpeesi löytää varmuutta. Millaisin tavoin (älyllisin, materiaalisin, emotionaalisin) pyrit luomaan sitä elämääsi? Käännytkö toisten puoleen päätöksissäsi? Voisiko vaistosi ja sydämesi ohjata sinua kohti jotain, joka on riippumatonta katoavaisesta maallisesta varmuudesta?