Miten ymmärtää itseään enneagrammin avulla: Osa 5 - Tutkivainen

Taivaisen kirjasta:

Tutkivaista motivoi tarve tietää ja ymmärtää asiat ja olla omavarainen. Hän etsii ja jalostaa viisautta, pohtii ja suunnittelee, analysoi ja muodostaa objektiivisen käsityksen asioista. Hän suhtautuu elämäänkin kuin asiantuntijana ja viljelee kuivaa huumoria. ’Small talk’ ei ole hänelle omiaan, eikä hän pidä suurista joukoista tai juhlien keskipisteenä olemisesta. Tutkivainen välttää osallistumasta, pidättelee ja varastoi energiaansa, varaa itselleen aikaa, tilaa ja etäisyyttä. Oman tilan tarve on suuri. Energian, tiedon, kokemusten ja tunteiden pidättely johtuu siitä, ettei Tutkivainen koe saaneensa elämän lahjoja jaettavaksi asti…Tutkivainen elää enemmän päässään kuin oikeassa elämässä…Tutkivainen saattaa toisten mielestä vaikuttaa älyllisesti ylpeältä, saidalta, itsepäiseltä ja kriittiseltä heihin nähden.

Tutkivaisen arkkityyppi on kammiossaan muinaisia tekstejä lukeva erakko. Tutkivaisen sudenkuoppa on kitsaus, joka ilmenee haluna pitää itsellään hallussaan olevaa tietoa.

Kun Tutkivainen kasvaa kohti omia kehitysmahdollisuuksiaan, hän pääsee kiinni syvään viisauteensa, joka on Ichazon mukaan:

Tietoisuus siitä, että koska jokainen ihminen on yhteydessä maailmankaikkeuteen omassa kehossaan toimivien lainalaisuuksien myötä, mitään muuta kuin mielen luomaa eroa tai eroavaisuutta ei ole olemassa. Koska maailmankaikkeuden lait hallitsevat jokaista osaamme, ei ole mahdollista paeta maailmankaikkeutta, tai välttää sen luonnollisten prosessien tuloksia. Kun ymmärrämme tämän, saavutamme täydellisen rauhan menneisyytemme suhteen.

Tutkivaisen viisaus on siis maailmankaikkeuden kaikkitietävän luonteen omakohtainen oivaltaminen. Hänen ominaishyveensä on siitä syntyvä ymmärrys olla tarttumatta mihinkään, edes omaan minuuteen, koska kaikki maailmassa on luonteeltaan katoavaista – niin tieto kuin oma minuuskin.

Olitpa sitten itse Tutkivainen, hänen esimiehensä, alaisensa tai kollegansa, muista tämä: hyväksy Tutkivaisen tarve tietää ja tarkastella maailmaa etäältä, ja haasta hänen käsityksensä tuon tarpeen lähtökohdista, jotta Tutkivainen voi kasvaa kohti ominaishyvettään.

  • Tutkivaisen tunnuspiirteet: tarkkailija, omavarainen
  • Tutkivaisen sudenkuoppa: kitsaus
  • Tutkivaisen viisaus: tietävyys
  • Tutkivaisen ominaishyve: tarttumattomuus

Harjoitus P: Tunneyhteyden tarkkailu

Kun olet tilanteessa, joka on intensiivinen ja täynnä tunteita, voitko huomata taipumuksen irtautua omista tunteistasi? Miten se vaikuttaa toiseen ihmiseen? Mitä pelkäät?