Miten ymmärtää itseään enneagrammin avulla: Osa 3 - Puuhanen

Taivaisen kirjasta:

Puuhaselle työnteko on hauskempaa kuin mikään. Häntä ohjaa tarve suorittaa ja saada aikaan paljon. Hän on alituisesti tekemässä jotain hyödyllistä myös vapaa-aikanaan, jos vapaa-aikaa yleensä on. Hän saattaa järjestää hyväntekeväisyyshankkeita, tai olla mukana poliittisissa kampanjoissa tai puuhastella omien hankkeidensa kimpussa. Häntä motivoi tarve tuottaa, saavuttaa päämääriä ja välttää epäonnistumista. Hän on päättäväinen ja päämäärätietoinen,…karismaattinen ja tyylikäs… Puuhasen vapaa viikonloppu saattaa kulua rakennuspuuhissa, marjoja poimien, mattoja pesten, hyödyllisiä artikkeleita lukien, lenkkeillen ja golfaten…Hänellä saattaa olla narsistisia piirteitä, ja hän saattaa olla myös petollinen, mahtaileva, turhamainen, itserakas ja pinnallinen.

Ehkä tunnistat itsesi tai lähimmäisesi kuvauksesta. Puuhasen sudenkuoppa on pätemisen tarve, tarve uskoa ja uskotella etenkin itselleen pystyvänsä lähes mihin tahansa.

Kun Puuhanen kasvaa kohti omia kehitysmahdollisuuksiaan, häntä vaivaava tarve suorittaaa hälvenee ja poistuu. Tällöin Puuhanen pääsee kiinni syvään viisauteensa, joka on Ichazon mukaan:

Tietoisuus siitä, että maailmankaikkeutta hallitseville luonnonlaeille ei ole poikkeuksia, ja että nämä lait ovat täysin objektiivisia, ja että ne toimivat yhteenkietoutuneena ykseytenä. Korkein laki on Todellisuuden itsensä kokonaisuus. Varmuus siitä, että nuo lait ovat objektiivisia, ja että niitä voidaan soveltaa, on todellista toivoa.

Puuhasen viisaus on siis maailmankaikkeuden lainalaisuuden ymmärtäminen, ominaishyve sitä seuraava totuudenmukaisuus.

Olitpa sitten itse Puuhanen, hänen esimiehensä, alaisensa tai kollegansa, muista tämä: hyväksy Puuhasen tarve saavuttaa, ja haasta hänen käsityksensä tuon tarpeen lähtökohdasta, jotta Puuhanen voi kasvaa kohti omainaishyvettään.

  • Puuhasen tunnuspiirteet: saavuttaja, uranrakentaja, menestyjä
  • Puuhasen sudenkuoppa: pätemisen tarve, valheellisuus
  • Puuhasen viisaus: lainmukaisuus
  • Puuhasen ominaishyve: totuudenmukaisuus

Harjoitus N: Menestyksen merkitys

Mieti, mitä menestys tarkoittaa sinulle. Mitä se tarkoittaa vanhemmillesi? Mitä se tarkoittaa ystävillesi? Mitä se tarkoittaa kollegoillesi? Voitko löytää tapoja haastaa menestys-käsitteesi sisällön ehdottomuus? Mitä muita, vaihtoehtoisia määritelmiä voit löytää menestymiselle? Onko jokin niistä enemmän yhteydessä siihen, kuka olet, kuin siihen, mitä teet?