Miten ymmärtää itseään enneagrammin avulla: Johdanto

Ei voi olla totta, ajattelin.

Tein taas saman virheen.

Miten voi olla korkeakouluja käynyt ihminen näin tyhmä? Luulin olevani fiksumpi. Vaan tasan eivät käyneet onnen lahjat…ainakaan siihen asti, kunnes aloin opiskelemaan enneagrammiksi kutsuttua itsetuntemuksen työvälinettä.

Ensikosketukseni ennegrammiin tapahtui Gurdjieff-työn kautta. G. I. Gurdjieff, armeniankreikkalainen mystikko, filosofi ja elämänviisauden opettaja par excellance toi enneagrammin länteen 1900-luvun alussa. Hänen käytössään se kuvasi maailmankaikkeuden kiertokulun lainalaisuuksia, prosessien kulkua ja asioiden etenemistä.

Myöhemmin Etelä-Amerikassa tapahtui kummia. 1960-luvulla transpersoonalliseen psykologiaan erikoistunut mystinen psykologi nimeltään Oscar Ichazo toi saman symbolin pienelle oppilasjoukolleen. Ichazon käytössä enneagrammilla oli kuitenkin aivan erilainen merkitys. Hän käytti sitä persoonallisuuden ja sen taustalla olevan perusolemuksen ymmärtämiseen.

Ichazon käyttö on se, johon yleensä enneagrammilla viitataan. Gurdjieffin prosessiennegrammi on jäänyt melko tuntemattomaksi. Persoonallisuuden ymmärtämiseksi tarkoitettuna työvälineenä enneagrammi on erinomainen - tekisi mieleni sanoa jopa: ylittämätön.

Sen taustasta ei ole juurikaan tietoa. Se on joko otettava annettuna tai sitten epäiltävä se suohon. Paras ja viisain tapa suhtautua siihen on kuitenkin tietellinen: kokeiltava vastaako sen antamat suuntaviitat omaa kokemusta. Myös aiheesta kirjoitettuihin kirjoihin kannattaa perehtyä. Seuraavan luettelon avulla pääsee hyvin alkuun:

Ja suomeksi:

Nyt alkava artikkelisarja pohjautuu juuri julkaistuun, yhdessä Keijo Halisen kanssa kirjoittamaani Kukoistavan johtamisen käsikirjaan. Esittelyt tyypeistä ja tyyppien nimet perustuvat Seija Taivaisen yllämainittuun kirjaan Mistä on hyvät tyypit tehty.

Oman enneagrammityypin määrittelyyn soveltuvan testin löydät täältä.

Oman tyypin tunteminen on vasta oppimisen alku; ei loppu. Se tarkoittaa itselleen tyypillisen ”perusvian” löytämistä, sillä syvemmin nähtynä oma tyyppi on perusluottamuksen, maailmankaikkeuden Hyvän luonteen kokemisen kompensointia. Oma tyyppi on selviytymisstragia ihmiselle, joka on kadottanut tilapäisesti yhteytensä siihen totuuteen, että maailma ja sen prosessit ovat olemukseltaan Hyviä, Tosia ja Kauniita. Ja että kaikki on hyvin.

Kun oma tyyppi alkaa hahmottua, varsinainen matka alkaa. Se tarkoittaa omien luonteenpiirteiden tarkastelua, niiden syntysyiden havainnointia ja niiden takana olevaan perusluottamukseen nojautumista viisaasti, oman persoonallisuuden kautta. Miten se tapahtuu? Matko on jokaisella ihmisellä erilainen, siis persoonallinen. Ja yleensä tuolle matkalle tuki on tarpeen.

Seuraavaksi tarkastellaan jokaista tyyppiä kerrallaan. Käymme läpi tyyppien lyhyen kuvauksen, tyypin taustalla olevan perusluottamuksen olemuksen sekä lopuksi summataan jokaisen tyypin tunnuspiirteet, sudenkuoppa, viisaus ja ominaishyve.

Aloitetaan Ykkösestä, seuraavalla kerralla.