Kukoistavan johtamisen käsikirja

Ensimmäinen kirjani on ilmestynyt.

Yhdessä ekonomi Keijo Halisen kanssa kirjoittamani Kukoistavan johtamisen käsikirja tuli painosta viime viikon maanantaina. Suunnilleen näihin aikoihin kirja on kaupoissa.

Kukoistavan johtamisen käsikirja lähestyy johtamista - niin organisaation kuin oman elämänkin - integraalisesta, kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Kirjan pääajatus on, että toimivaan johtamiseen vaaditaan vähintään kolme ymmärryksen muotoa:

- muutoksen ymmärrys
- mielen ymmärrys
- yhteistyön ymmärrys


Nuo kolme perusnäkökulmaa ovat integraalista ajattelumallia mukailen objektiivinen, subjektiivinen ja intersubjektiivinen näkökulma.

Kirja pyrkii ottamaan metatason näkökulman: mitä täytyy tietää tietämisestä, ennen kuin voi tietää johtamisesta.

Tämän blogin lukijoita hyödyttänee erityisesti, että Kukoistavan johtamisen käsikirja on kirja oman elämänsä johtamista varten. Jos se kiinnostaa, voi tuolta pohjalta sen jälkeen lähestyä muiden johtamista. Ensin on siis tunnettava muutoksen paineet itsessään ennen kuin voi aidosti ymmärtää miltä tuntuu olla muuttuvan organisaation osana.

Kirja jakautuu kolmeen osaan.

Muutosvastarinnan ylittäminen lähestyy muutoksen luonnetta kehityspsykologi Robert Keganin mallin avulla.

Mielen arkkitehtuuri jäsentää ihmisen tietoisuutta filosofi Ken Wilberin AQAL-viitekehyksen kautta.

Radikaali yhteistyö tarkastelee avoimen yhteistyön luomista Jim Tammin ja Ron Luyetin kehittämän Radical Collaboration-prosessin avulla.

Kaikissa osissa on myös harjoituksia. Harjoitukset on aakkostettu ja niillä on kirjan alussa oma sisällysluettelo. Harjoitukset ovat uskoakseni sangen hyödyllisiä.

Kirjan syntyhistoria on myös hauska. Asuessani vuoden verran Utön saarella tapasin saarella lomailevan ekonomi Keijo Halisen. Keijon kanssa syntyi yhteinen ajatus kirjan kirjoittamisesta, mutta lykkäsimme aloitusta Integral Coaching-koulutuksen jälkeiseen aikaan. Koulutus päättyi keväällä 2010; saman vuoden syksyllä aloimme suunnittelemaan kirjaa - ja nyt, vuoden kuluttua, teos onkin jo kaupoissa.

Kirjaan voi tutustua Basam Booksin sivuilla. Myös Basamin Facebook-sivuille voi jättää kommentteja kirjasta. Ja filosofinen vastaanotto Zenon Facebook-sivuilla voi osallistua kirjan arvontaan.

Jos et vielä kuulu Zenon Facebook-ystäviin, liity kaikin mokomin. Voit osallistua arvontaan myös yksinkertaisesti lähettämällä oikean vastauksen sähköpostilla.

Hyvää suomalaisen kirjallisuuden päivää!