Miten löytää elämäntehtävänsä

Monissa itsensä johtamista käsittelevissä oppaissa elämä jaotellaan liian monimutkaisella tavalla. Puhutaan henkilökohtaisesta ohjelmanjulistuksesta; puhutaan päämääristä ja tavoitteista; puhutaan tarkoituksesta, visiosta ja missiosta. Noiden kanssa menee metsään viisaampikin.

Olen viime aikoina kehittänyt yksinkertaisen tavan jäsentää omaa elämäänsä kolmeen keskeiseen luokkaan.

Tämä henkilökohtaisen kasvun luokkajako pohjautuu integraaliseen filosofiaan. Se puolestaan perustuu maailman viisausperinteille idästä ja lännestä: niin antiikin ajattelija Platonilta, saksalaisfilosofi Immanuel Kantilta kuin buddhalaisuuden ja kristinuskonkin ytimestä löytyvät samat kolme kenttää.

Jaottelussa on siis kolme osaa:

  • Elämäntehtävä
  • Elämäntyö
  • Elämäntarkoitus

Tasapainoinen elämä tarkoittaa sitä, että on löytänyt ainakin osittaiset vastaukset siihen, mikä on oma elämäntehtävä, elämäntyö ja elämäntarkoitus.

Elämäntehtävän löytäminen on kaikkein helpointa, joten aloitetaan siitä.

Elämäntehtävä tarkoittaa yksinkertaisesti kaikkia niitä asioita, joiden suhteen omassa elämässä on tehtävää. Se tarkoittaa niiden asioiden oppimista, joista tietää tarvitsevansa opetusta. Nuo asiat voivat liittyä ihmissuhteisiin, työhön, toimeentuloon, tasapainoon, ajan hallintaan tai oman tahdon esiintuomiseen.

Elämäntehtävän löytäminen tarkoittaa oman henkilökohtaisen kasvun kenttää kokonaisuudessaan. Jos tuntuu siltä, ettei ole mitään kehitettävää, kannattaa kysyä puolisolta, lapsilta tai vanhemmilta. He voivat ehdottaa ehkä muutamaakin juttua.

On viisasta rajata omasta elämäntehtävästä yksi alue työstettäväksi kerrallaan.

Kun tuo alue on tunnistettu, sen ympärille kannattaa laatia toimintasuunnitelma. On hyvä tehdä siitä esimerkiksi ”vuoden teema”. Tuo teema auttaa tekemään valintoja ja ohjaamaan voimavaroja suhteessa henkilökohtaiseen kasvuun. Vuoden teeman tarkoitus on auttaa muuttamaan stressin lähde (oli se sitten parisuhde, raha-asiat tai turha huolestuminen) vuoden kuluessa voimanlähteeksi. Se merkitsee tietoista työtä oman elämäntehtävän suhteen, ammattiavulla tai omin päin.

Kun vuoden teema on työstetty sopivaan kuntoon, on aika tarkastaa tilanne, arvioida tulokset ja valita uusi elämäntehtävä.

Näin omasta elämästä muodostuu vähitellen, vuosi vuodelta, elämäntehtävien sarja. Tätä sarjaa voi sitten elämänsä lopussa katsella taaksepäin tyytyväisenä siitä, että on käynyt läpi korkeakoulun niistä oppitunneista, joita omassa elämässä on ollut tarkoitus oppia.


Seuraavaksi: Miten löytää oma elämäntyö

Lue myös: