Miten kehittää taloudellista älyä

Olen vuosien varrella lukenut monta kirjaa taloudellisesta älykkyydestä. Teoriassa niistä saamani hyöty on ollut melkoinen. Käytännössä hyöty on ollut olematon.

Viime aikoina olen pohtinut syytä moiseen. Miksi yliopistokoulutuksella varustettu, työkseen toisia ihmisiä oikeaan suuntaan ohjaava ihminen ei ole onnistunut hyötymään lukemastaan? Mistä voi olla kyse?

Hämmennykseni vaihtui selkeydeksi kun taannoin löysin taloudellisen älykkyyden puuttuvan lenkin. Vaikka tunnenkin integraalista lähestymistapaa hyvin - olen tehnyt pro graduni integraalisesta maailmankuvasta, kirjoittanut aiheen pohjalta kirjan ja suomentanutkin pari alan perusteosta - vasta nyt, joitain vuosia taloudellisen älyn kenttään tutustuttuani, oivalsin miten integraalinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään talousälyn kehittämistä.

Taloudellista älyä voi lähestyä monesta näkökulmasta. Tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä pidän maailmankuvallista kehitystasoa. Taloudellinen äly on kehityslinja siinä missä sosiaalinen, musikaalinen tai esteettinen älykkyys. Tuossa linjassa on monia kehitysvaiheita. Se, millä vaiheella ihminen on, määrää hänen tarvitsemansa neuvot, opetukset ja kehitystehtävät.

Taloudellista älyä käsittelevät kirjat voidaan jakaa niiden edustaman maailmankuvan perusteella eri kehitystasoihin. Lukijan oman taloudellisen älyn kehitysvaiheesta riippuu se, mistä kirjasta / lähestymistavasta hän saa eniten hyötyä kehityksensä kussakin vaiheessa, ja mikä teos puhuttelee häntä.


Punainen maailmankuva:
 • motivaatio: raha ja sen avulla tavoiteltavat hyödykkeet
 • intressi: oma itse
 • hyödyt: voimakas motivaatio
 • haitat: egoismi
 • lukemista: "Law of Attraction"-kirjallisuus

Sininen maailmankuva:
 • motivaatio: kuulua osaksi tuottavaa yhteiskuntaa
 • intressi: kuuliaisuus, säännöt, oikeudenmukaisuus
 • hyödyt: vakaus, luotettavuus, tarkoitus
 • haitat: stagnaatio
 • lukemista: Let Your Life Speak

Oranssi maailmankuva:
 • motivaatio: menestys
 • intressi: kasvu, kehitys, kokeilu
 • hyödyt: tieteellinen lähestymistapa talouteen
 • haitat: menestyksen vangiksi jääminen
 • lukemista: Atlas Shrugged, Rikas isä köyhä isä, Secrets of the Millionaire Mind

Vihreä maailmankuva:
 • motivaatio: kestävä kehitys
 • intressi: yhteistyö, ymmärrys, vapaus
 • hyödyt: monen eri perspektiivin käyttö
 • haitat: kehityksellisen ymmärryksen puute
 • lukemista: It's Not About the Money, Financial Wisdom of Ebenezer Scrooge, Your Money or Your Life

Turkoosi maailmankuva:
 • motivaatio: sisäinen ja ulkoinen kasvu
 • intressi: talous tienä henkiseen kasvuun
 • hyödyt: elegantti yksinkertaisuus monimutkaisuudessa
 • haitat: voimavarojen jumittuminen pään tasolle (vs. lähes fyysinen motivaatio punaisen maailmankuvan tasolla)
 • lukemista: Mastering Successful Work, Seven Stages of Money Maturity, Conscious Business

Maailmankuvajaottelun pohjana olen käyttänyt Cowanin ja Beckin (1996) kierredynamiikka -kehitystasomallia.

Tämä jaottelu auttaa lukijaa aloittamaan taloudellisen älynsä kehittämisen viisaalta pohjalta. Pohja on viisas sen takia, että ilman integraalista ymmärrystä - siis näkemystä kehitystasoista oman motivaation ensisijaisena tekijänä - taloudellisen älyn opiskelulle ei ole tarttumapintaa. On nähtävä millä tasolla omat ongelmat ovat.

Jos omat talousongelmat liittyvät niukkuuteen, voi olla viisasta soveltaa hieman maagista ajattelua ja kehittää tilannetta punaiselta tasolta.

Jos talousongelmat liittyvät vakauden puutteseen, voi olla viisasta luoda elämälleen tarkoitus ja taloutta stabiloivat rutiinit ja rakenteet.

Jos talousongelmat liittyvät menestyksen pelkoon, voi olla viisasta tutkia miten rikkaat ja menestyvät ihmiset ajattelevat, mitä he tietävät - ja opetella toimimaan samoin.

Jos talousongelmat liittyvät ahdistukseen siitä, miten raha ei tuo onnea vaan johtaa kurjistumiseen, kannattaa kenties tutkia omia syviä taustaolettamuksiaan rahan ja talouden suhteen.

Ja jos talousongelmat liittyvät siihen, miten raha-asiat tuntuisivat tarvitsevan ympärilleen ymmärrystä niiden yhteydestä oman itsen, toisten ihmisten ja koko maailmankaikkeuden hyvinvointiin ja kukoistukseen, voi olla viisasta voi olla opetella tietoisen kapitalismin sisäisiä ja ulkoisia lainalaisuuksia - ja palata tarpeen tullen aina sille kehitystasolle, josta on itsellä enemmän opittavaa.

Järkevä tapa lähteä kehittämään omaa taloudellista älyä on valita se taso, jolla ongelmat tuntuvat olevan eniten jumissa ja rakentaa sen varaan kehitysharjoituksia. On turhaa lukea viisaita opuksia tasolta, joka ei omassa elämäntilanteessa puhuttele.

Toisinaan on opeltava käsipohjaa, vaikka mieli tekisikin surffata.