Tärkein artikkeli, jonka olen julkaissut: osa 4 - Perushyveet ja hyvä elämä

Viimeinen palanen hyvän elämän etsinnässä ja elämisessä on perushyveiden läsnäolo. Ne muodostavat perustan, joka ohjaa valintoja. Nuo valinnat ovat niitä ratkaisuja, jotka vievät meidät kohti tasapainoa ja koko olemuksella elettyä elämää.

Omaa elämääni ohjaavia perusarvoja on kolme.

1. Henkilökohtainen kasvu.

Yritän kuunnella ja kehittää itsessäni olevaa luontaista tarvetta olemukseni kasvattamiseen ja parantamiseen. Sen kautta pyrin luomaan kestävän perustan kaikelle hyvälle, joita oman työni ja armon kautta voin elämääni saada. Tämä itsekasvatuksen työ on heijastus hyvin luonnollisista maailmankaikkeuden rakenteen perusominaisuuksista: kehitysmahdollisuuksien toteuttamisesta ja omana-itsenään-olemisesta (joksi tullaan tietoisen työn ja kasvun kautta).

2. Yksinkertaisen rikas elämä.


Hyvä elämä hyvin elettynä tarkoittaa oleellisten asioiden läsnäoloa ja epäoleellisten asoiden poissaoloa. Oma elämänsä tulee suunnitella ja järjestää sellaiseksi, että siellä viihtyy. Yksinkertainen ja rikas elämä tarkoittaa tasapainoa työn, harrastusten ja henkisten harjoitusten välillä (katso artikkeli), sekä asioiden tekemistä koko olemuksellaan (katso artikkeli). Se, mitä tekee on omassa harkintavallassa. Tasapainoinen eläminen koko olemuksellaan ei sen sijaan ole, mikäli mielii elää hyvää elämää.

3. Tyytyväisyys.

Zeus
, Jumala tai Kaiken Olevaisen Tausta ilmentää itseään maailmassa monin tavoin. Kaikkein selkein niistä on tyytyväisyyden kokeminen. Se tarkoittaa kaiken tämän, kaiken-mikä-juuri-nyt-on-ja-on-oleva täydellistä hyväksymistä: kaiken olevaisen täydellistä rakastamista ilman ehtoja. Tyytyväisyyden kautta voimme huomata olevamme jo onnellisia, ilman ehtoja.

Onnellisuus on kaikkien elollisten olentojen luonnollinen tila. Tämä tila on jatkuvasti läsnä. Emme kuitenkaan koe sitä, koska elämämme on monimutkaista ja henkisesti köyhää, ja koska olemme menettäneet kosketuksemme henkilökohtaisen kasvun vaistoomme. Näiden kahden alustavan arvon myötä voimme tavoittaa tyytyväisyyden tähän hetkeen - juuri TÄHÄN hetkeen, ja tähän, ja tähän, ja tähän...ikuiseen, muuttumattomaan nykyhetkeen - ja sen kautta oivallamme omistavamme sen, mitä emme voi milloinkaan löytää: Onnellisuuden.

* * *

Siinä ne olivat: hyvän elämän peruspilarit neljän artikkelin muodossa. Olen iloinen voidessani tiivistää yli puolen elämän mittaisen pohdintani kolmeen kohtaan. Ja, kun tarkemmin ajattelen, yhteen lauseeseen:

"Elä tasapainoista elämää koko olemuksellasi ja tee arvovalintasi perushyveiden pohjalta."

Elämän tasapaino, kokonaisvaltainen oleminen sekä perushyveet ovat parasta, mitä ihminen voi tehdä ymmärtääkseen, ettei lopulta itse voi tehdä mitään. Kaikki on tässä, kaikki hyvyys, totuus ja kauneus on jo alati läsnä - ja samalla kehittyvää, muuttuvaa ja muotoaan vaihtavaa. Niinpä ihmisen velvollisuus on toteuttaa omaa syvintä tahtoaan, joka ei ole erillinen maailmankaikkeuden Tahdosta, ja luoda uusia henkilökohtaisen kasvun, yksinkertaisen rikkaan elämän ja tyytyväisyyden muotoja maailmaan muiden hyödyksi ja omaksi iloksi.

Hyvän elämän tekijöistä keskusteleminen on mahdollista vasta, kun ne ovat käytännössä kokeiltuja, vahvistettuja tai hylättyjä. Hyvän elämän tulee olla siis kuin tiedettä. Raamatun sanoin: "Kokeilkaa kaikkea ja valitkaa paras".

Ja jos artikkelit tuntuivat kuivilta tai teoreettisilta, kokeillaan hyvää elämää käytännössä.