Mitä tämä tekee elämänenergialleni?

Joe Dominguez mittasi kirjassaan Your Money or Your Life elämänenergiaa. Työhön käytetty aika voidaan hänen mukaansa rinnastaa energiaan, joka työhön on käytetty. Työstä saatu rahallinen korvaus ei aina kompensoi tuota kulunutta elämänenergiaa.

Samaa ajatusta voi soveltaa hieman laajennettuna mihin tahansa valintaan. Laajennus on elämänenergian käsitteen laajentamista - kuten olen aikaisemminkin tehnyt - kolmeen osaan.

Aika, raha ja energia ovat kolme keskeistä elämänenergian muotoa. Tuo elämänenergia on maailmassa-olemisemme keskeinen valuutta, jota vaihdamme jatkuvasti joko ajan, rahan tai energian muodossa. Jokainen asia, jonka teemme kuluttaa yhtä noista kolmesta valuutasta (itse asiassa, jokaista kolmea, koska ne ovat saman todellisuuden kolme eri kulmaa).

Valintatilanteen edessä ihmisen tulee kysyä itseltään: mitä tämä valinta tekee elämänenergialleni? Usein vastausta ei voi tietää etukäteen. Valintojen seurauksia tulee kokeilla. Mitä nopeammin ihminen oppii mitkä asiat ovat hyödyllisiä hänen elämänenergiataloudelleen, sitä fiksumpana häntä voidaan pitää. Mitä pidempään ihminen kykenee säilyttämään oppimansa, sitä viisaampana häntä voidaan pitää.

Se, mikä on kulloinkin hyödyllistä ja hyödytöntä omalle elämänenergialle riippuu aina päämäärästä. Jos päämäärää ei ole, ei elämänenergian kuluttamisella tai säästämisellä ole väliä. Asiat ovat aivan samoja. Jos ihmisellä on päämäärä, voidaan jokaista tekoa tai toimintaa punnita tuota päämäärää vasten. Näin ollen viisas ihminen aloittaa elämänsä hahmottamalla itselleen keskeisen elämänteeman, päämäärän, tavoitteen tai toiveen, jota vasten hän voi sitten peilata elämänenergiansa - ajan, rahan ja energian - kulutusta.

Vielä vähän ja sitten loppuu. Aika ja raha vaikuttavat ainakin ensi näkemältä melko selkeiltä elämänenergian muodoilta. Energia, sen sijaan, on hieman moniulotteisempaa. Sillä on nimittäin ainakin neljä keskeistä ilmenemismuotoa. Energian neljä muotoa ovat fyysinen, älyllinen, tunteellinen ja henkinen. Käytännössä ne ovat yhdessä kimpussa, toisiinsa sidoksissa, mutta tavallisen ihmisen kohdalla ne on ensin kyettävä erottelemaan toisistaan. Niillä on nimittäin taipumus varastaa toistensa roolit, ja esittää niille kuulumatonta osaa ihmisen elämässä.

Tämä on kuitenkin jo toisen artikkelin aihe. Tästä kannattaa ottaa mukaan kaksi ajatusta. Ne ovat: määrittele elämällesi keskeinen päämäärä, jotta voit tietää mitä kulloinenkin valintasi tekee elämänenergiallesi. Näiden ajatusten toteuttamisella pääseekin jo pitkälle.

PeeÄs: Jos kiinnostaa kuulla lisää elämänenergian hallinnasta, terapeuttisesta elämäntapamuutoksesta ja iiälpeestä, tervetuloa kuuntelemaan esitelmääni ensi torstaina Turkuun Donner-Instituutin konferenssiin.