Oleellisen muistamisesta

Motivaation löytämisessä on kyse oleellisen oivaltamisesta. Motivaation ylläpidossa on kyse oleellisen muistamisesta.

Oleellinen hukkuu helposti epäoleellisen sekaan. Teknologia on tullut entistä haluttavammaksi ja halvemmaksi, tuoden mukanaan jatkuvan yhteyden tietoisesti valitsemattomiin asioihin. Alati päällä oleva Facebook, televisio tai jopa vanhan ajan sanomalehti nokan alla on omiaan viemään huomion pois motivaation kohteesta, oman elämän Oleellisesta.

Asetin tälle vuodelle yhden keskeisen taloudellisen tavoitteen: ansaita omalla työlläni 2000 euroa kuukaudessa. Pitääkseni tämän selkeän tavoitteen nokkani alla, tulostin kuusi kappaletta ISOLLA fontilla kirjoitettua lappua, joissa luki: ”2000 € / KK”. Nämä laput liimasin eri puolille asuntoani.

Yksi lapuista on sängyn vieressä, toinen kukkaruukussa pöytälampun takana, kolmas työpöytäni laatikkoon teipattuna. En voi siis välttyä olemasta kirjaimellisesti kasvokkain oman, tämän hetkisen elämäni Oleellisen taloudellisen päämäärän kanssa.

Menetelmä voi vaikuttaa huvittavalta. Ja toisaalta, miten paljon vähemmän huvittavaa on kohdata päivittäin itselleen enemmän tai vähemmän etäisten ystävien Facebook-statuksia? Ulkomaanuutisia maista, joiden kohtalo ei vaikutta omaan elämään juuri lainkaan? Säätiedotuksia?

Tarkoitukseni ei ole väheksyä ihmisten vääjäämätöntä yhteenkuuluvaisuutta ja yhteenkietoutuneisuutta. Toki on tärkeää tietää, mitä ”maailmalla tapahtuu”. Mutta miten paljon tärkeämpää, tai edes yhtä tärkeää, olisi tietää mitä omassa maailmassa tapahtuu? Uutisia ulkopuolisesta maailmasta olisi hyvä tasapainottaa uutisilla sisäisestä maailmasta: ”Nämä asiat ovat minulle tärkeitä juuri nyt. Nämä haluan muistaa.”

Kun on siis löytänyt sen, mitä pitää oleellisena oman elämän laadun, hyvinvoinnin ja kasvun kannalta, on tuo Oleellinen pidettävä esillä. Se on tärkein yksittäinen tekijä motivaation ylläpidossa. On nähtävä se, minne on matkalla. On muistettava unelmansa. On muistettava Oleellinen.