Miten aktivoida uskonnollisen vaiston kaksi puolta

Filosofi Ken Wilberin mukaan ihmiskunnan historiassa voi nähdä kaksi vastakkaista, keskenään kilpailevaa henkistä leiriä. Wilber nimittää taisteluparia ”kohoajiksi” ja ”laskeutujiksi”.

Kohoajat ovat niitä, jotka kautta aikojen ovat halunneet päästä tuonpuoleiseen maailmaan. Kristinuskon perinteinen tulkinta kuvaa tätä maailmankuvaa. Halu päästä pois pahasta maailmasta on kova.

Laskeutujat ovat heitä, joille kaikki käsinkosketeltava ja tämänpuolinen on aidointa pyhää. Tämä näkyy usein maakeskeisenä uskontona, tai vaikkapa syväekologisessa ajattelussa, jossa elonkehä - biosfääri - on kaikkein arvokkainta. Karkeimmassa muodossa kyse on minkä tahansa materian palvonnasta.

Yhteistä molemmille on, että he tarvitsevat toisiaan, mutta kieltävät sen viimeiseen saakka. Molemmat ovat kuitenkin tärkeitä hyvässä elämässä.

Arkeen tuotuna kohoavan ja laskeutuvan henkisyyden anti voi parantaa elämänlaatua tavattomasti, mutta vain, jos kumpikin otetaan tasavertaisesti huomioon. Tuonpuoleisuus ilman tämänpuolisuutta on pakoa; tämänpuolisuus ilman tuonpuoleisuutta on sivistymätöntä. Eräs tapa yhdistää nämä puolet omassa elämässä on omistaa päivästään tietty aika kummallekin.

Kohoavaa arjen henkisyyttä edustaa esimerkiksi zazen-meditaatio. Kyseessä on rauhallinen paikallaan istuminen, jossa huomio keskitetään hengityksen kulkuun. Hengitystä voi laskea sen kulkiessa kehosta sisään ja ulos, yhdestä kymmeneen. Zazenin avulla ihminen samaan aikaan sekä juurtuu - laskeutuu - siihen, mitä nyt on, että kohoaa aavistuksen verran sen yläpuolelle.

Laskeutuvaa arjen henkisyyttä edustaa puolestaan esimerkiksi oman elämäntavan suunnitteleminen. Se voi tapahtua esimerkiksi siten, että omistaa päivästään, viikostaan tai kuukaudestaan tietyn ajan ihanne-elämänsä kuvittelemiselle. Napoleon Hill evästää visualisoimaan 30 minuutin ajan joka päivä itseään sellaisena joksi haluaa tulla.

Kohoava ja laskeutuva henkisyys ovat ihmisen uskonnollisen vaiston kaksi luonnollista puolta. Haluamme nousta pois tästä todellisuudesta; ja toisaalta haluamme nauttia kaikesta siitä, mitä se tarjoaa. Molemmat puolet olisi hyvä kietoa oman elämänlaadun suunnitteluun niin kiinteästi kuin mahdollista.